Abhazya'da Nüfus

Cumartesi, 28 Eylül 2013 22:15

 

Abhazya Devlet İstatistik Kurumu tarafından, 2011 Şubat ayında yapılan nüfus sayımının ilk sonuçlarına göre Abhazya’nın nüfusu 240.705 kişidir. Bu nüfusun yüzde 50.3’ü şehirlerde, yüzde 49,7’sı kırsal alanlarda yaşıyor. Erkek nüfusun genel nüfusa oranı yüzde 46.4, kadın nüfusun oranı ise yüzde 53,6’dır.

Yine aynı sayıma göre, Abhazya'da yaşayanlar 91 ayrı etnik gruba mensuptur. Bunlar başlıcaları şu şekilde sıralanıyor: Abhaz 122.069 (% 50.71), Gürcü 43.166 (% 17.93), Ermeni 41.864 (% 17.39), Rus 22.077 (% 9.17), Megrel 3.201 (% 1.33).

Yedi ayrı rayona (Abhazya’da idari birim) göre nüfusun dağılımı ise şöyledir:

Sohum bölgesi: 76.523 kişi (64.478 şehir, 12.045 kırsal)

Gagra bölgesi: 39.342 kişi (24.194 şehir, 15.148 kırsal)

Gudauta bölgesi: 37.143 kişi (9447 şehir, 27.696 kırsal)

Gulrıpş bölgesi: 18.146 kişi

Ocamçıra bölgesi: 25.235 kişi (4.927 şehir, 20.308 kırsal)

Tkuarçal bölgesi: 16.000 kişi (4.821 şehir, 11.179 kırsal)

Gal bölgesi: 30.437 kişi (7.583 şehir, 22.854 kırsal)