Abhazya Cumhuriyeti Türkiye Tam Yetkili Temsilcisi Gitsba'nın Basın Açıklaması

Pazar, 31 Ağustos 2014 17:27

Değerli dostlarım, sayın basın mensupları!

Size saygılarımı sunuyorum ve basın toplantımıza yürekten hoş geldiniz diyorum. 17 Mayıs 1993 yılında Gürcistan - Abhazya savaşı alevlendiği sırada, ''Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının oluşturulması hakkında'' Abhazya Cumhuriyeti Yüksek Kurulu Prezidyumu Kararı, bu zamana kadar Abhazya Cumhuriyetinin devlet politikasının uluslar arası ilişkiler alanında düzenleme ve uygulama fonksiyonlarını ve Abhazya Cumhuriyetinin dış politika faaliyetinin koordinasyonunu uygulayan yönetimin faaliyetini başlatmıştır.

İzolasyon, ekonomik ambargo ve Gürcistan tarafından sürekli yapılan yeni savaş tehdidi şartlarında, Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı hiç durmadan, Rusya Federasyonu, kardeş ülkeler Kuzey Kafkasya, Transnistria Moldova Cumhuriyeti, Güney Osetya Cumhuriyeti ile yakın ilişkileri koruyarak dış politika faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. Ayrıca bu savaş sonrası zor şartlarda, Bakanlık, Birleşmiş Milletler Misyonu, uluslar arası organizasyonları ve diğer Gürcistan - Abhazya çatışması çözüm sürecinin katılımcıları ile etkili bir şekilde iş birliği yapmıştır.

Abhazya diplomasisinin çatışma sonrası çözüm sürecine yaptığı önemli yatırımı belirtmek gerekir. Böylelikle, diplomatların katılımıyla ''Abhazya'da çatışmanın durdurulması ve çatışmayı kontrol etme mekanizması hakkında'' 27 Temmuz 1993 tarihli ''Soçi anlaşması'' imzalanmıştır. 1993 yılının sonlarında, Birleşmiş Milletler himayesinde düzenlenen Cenevre müzakere süreci çerçevesinde, Abhazya tarafı eşit müzakere katılımcısı durumunu sabitlemiş ve belirli diplomatik sonuçlara ulaşmıştır. Aynı zamanda, tarafların ''Abhazya çatışması ile ilgili kapsamlı çözüme ulaşma konusunda devam eden görüşme sürecinde bir birine karşı kuvvet veya kuvvet tehdidi kullanmamaya'' söz verdikleri 1 Aralık 1993 tarihli karşılıklı uzlaşma anlaşması imzalanmıştır. Rusya'nın işbirliği ve Güvenlik ve Avrupa'da İşbirliği Organizasyonu'nun katılımı ile düzenlenen Cenevre sürecinin çerçevesinde yapılan Abhazya diplomasisinin bir sonraki önemli faaliyet sonucu olarak, ''Gürcistan - Abhazya çatışmasının politik çözüm önlemlerine ilişkin başvuru'' ve ''Dört taraflı mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin gönüllü geri dönüşü hakkında anlaşma'' gibi önem taşıyan dokümanlarda yansıyan Nisan 1994 yılında tarafların ulaştığı anlaşmaları olmuştur. Abhazya diplomatları, Ekim 1998 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Özel Temsilcisi Liviu Bota'nın katıldığı ve işbirlikçi taraflar olarak Rusya ve Güvenlik ve Avrupa'da İşbirliği Organizasyonu'nun katıldığı Atina görüşmesinde ve bir sonraki Haziran 1999 yılında İstanbul'da ve Mart 2011 yılında Yalta'da düzenlenen görüşmelerde, aktif bir şekilde ülkenin çıkarlarını savundular. Güney Kafkasya'da Avrupa Birliği'nin siyasi varlığı aktive edildikten sonra, Abhazya tarafı her zaman değerlendirerek ve sürekli olarak Avrupa Birliği ile diplomatik işleri öne sürmüş ve düzenlemiştir.

Değerli dostlar!

Rusya Federasyonu ilk olarak tanıdığını ilan ettiği Abhazya Cumhuriyetinin bağımsızlığını ilan ettiğinde, (Ağustos 2008 yılı) - Cumhuriyetin yeni tarihinde adil ve yasal dönüm noktası olmuştur. Bugün Abhazya - egemen, bağımsız, hukuk devletidir. Rusya Federasyonu daha sonra Nikaragua, Venezuela, Nauru, Vanuatu ve Tuvalu tarafından Abhazya Cumhuriyetinin kabul edilmesi, Abhazya halkının uzun süredir devam ettiği bağımsızlık mücadelesinin bir neticesiydi. Abhazya halkının önemli konusu olarak, kapsamlı uluslar arası kabul edilmeye ve Birleşmiş Milletlerde üyeliğe ulaşma çabası kalıyor. Eski gerçeklerin ve önceliklerin geçmişe gittikleri, yenilerin ise oluşma aşamasında bulunduğu şartlarda, Abhazya Cumhuriyetinin diğer ülkelerle karşılıklı devletler arası yararlı ilişkilerin oluşumuna yönelen planlanan dış politika faaliyeti çok önemlidir. Bundan dolayı, çevre ile eşit işbirliği oluşumuna yönlendirilen dış politika alanında bütünsel, koordine, sistematik bir çalışma, Abhazya Cumhuriyeti'nin devlet politikasının en önemli bileşenlerden biridir.

Bu nedenden dolayı, Başbakan tarafından oluşturulan kavramsal dış politika faaliyetleri temellerine dayanarak, Abhazya Dış İşleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu ile stratejik işbirliğinin güçlendirilmesinde, Abhazya'nın bağımsızlığını kabul eden devletlerle dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesinde ve derinliğinde ve kapsamlı uluslar arası bağımsızlığın kabul edilmesinde olan, genel dış politika stratejisini geliştirmekte ve Abhazya Cumhuriyetinin dış politika yönünün uygulanmasında sorumluluk taşımaktadır. Abhazya'nın onu kabul eden ülkelerle ortak ve devletler arası ilişkilerin niteliğini belirtmek gerekir. Dışişleri Bakanlığına hazırlık, uzlaşma ve uluslar arası anlaşmaların kabulünün ve saklanmasının (emanetçi fonksiyonu) koordine edilme fonksiyonlarını veren Abhazya Cumhuriyeti mevzuatına dayanarak, bu güne kadar Dışişleri Bakanlığına 2008 yılından itibaren 150 uluslar arası sözleşme ve anlaşma gelmiştir. 2012 yılında Abhazya Dışişleri Bakanlığı onay için Venezuela ve Nikaragua ile yapılan anlaşmayı, bu ve diğer ülkelerle bir kaç sözleşme hazırlamıştır. Abhazya Cumhuriyeti, komşu ülkelerle ve özellikle büyük bölgesel bir gücün olduğu - Türkiye Cumhuriyeti ile iyi komşuluk ilişkilerinin oluşturulmasına yönlendirilen bütünsel ve sistematik dış politika faaliyeti programını düzenliyor. Parlamento milletvekilleriyle ve bir çok il ve Türkiye bölgelerinin yerel Yönetim temsilcileriyle farklı düzey bağlantılarını ve temasları kurma çabaları aktif bir şekilde gerçekleşiyor. Abhazya'da Türkiye Cumhuriyeti ile olan tarihsel ve kültürel bağlantılara çok değer veriyorlar ve temasların yoğunlaşmasını ve bizim dost halkların iletişimini sıcak karşılıyorlar. Böylece, Abhazya'nın başkenti ile kardeşlik ilişkilerinin düzenlemesine ilişkin anlaşmanın imzalanması için Suhum şehrine yapılacak Side Belediye Başkanının ziyareti hazırlanmış ve gerçekleşmişti ve ayrıca İstanbul'da, Kartal Belediyesi ile Suhum Belediyesi arasında kardeşlik bağlantılarının düzenlemesine ilişkin Protokol imzalanmıştı. Abhazya'ya Türkiye İnegöl Belediye Başkanının ziyareti de gerçekleşmişti. Yakın zamanda Abhazya, 44. Türkiye Gazeteciler Federasyon Konseyi Genel Kurulunu kabul etmiştir. Gazetecilerin ziyaretinden sonra, Abhazya'yı Türkiye Cumhuriyeti Meclis Milletvekilleri grubu ziyaret etmiştir.

Fırsatı bulmuşken, şunun altını çizmek istiyorum - Türkiye'deki Abhazya kültür merkezleri Federasyonu yönetiminin çabaları sayesinde, son bir kaç yıl içinde biz Türkiye Cumhuriyeti ile iyi komşuluk ilişkisinin kurulması konusunda çok ilerideyiz.

Değerli basın mensupları!

Yukarıda belirtildiği gibi, kapsamlı uluslararası düzeyde kabul edilme konusunda ilerleme ve bağlantıların genişlemesi, Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının önemli konularından biridir. Son zamanlarda Dışişleri Bakanının ve Yardımcılarının bir kaç yurtdışı ziyaretleri gerçekleşmiştir. Bakanın Rusya Federasyonu'na yaptığı ziyaretleri çerçevesinde, Rusya Federasyonu Dış İşleri Bakanı S.V.Lavrov ve diğer üst düzey yetkililerle yapılan görüşmeler gerçekleşmiştir. Rusya ve Abhazya Dışişleri Bakanlıkları arasında, başarılı bir şekilde gerçekleşen danışma planları imzalanmıştı. Bildiğiniz üzere, Dışişleri Bakanı Cenevre görüşmelerinde, Abhaz 'Güney Kafkasya'da güvenlik ve istikrar' heyetinin başında duruyor. Temmuz 2012 de V.A.Çirikba Türkiye Cumhuriyetini ziyaret etti, orada Düzce ilinde bulunan Abhaz Kültür Derneği kuruluşunun 20. yıl kutlamasına katılmış ve Türkiye'deki Abhazya diplomatik temsilcilik personeli ile iş toplantısı yapmıştır.
Mayıs 2012 yılında, başında Bakan Yardımcısı İ.R.Hintba'nın olduğu Abhazya Dışişleri Bakanlığı heyeti Venezuela ve bir kaç Karayip ülkelerinde iş ziyaretinde bulunmuş. Ziyaret sırasında, Venezuela Dışişleri Bakanı Yardımcısı T.Porras, Milli Meclis milletvekilleri, ALBA devletler arası yönetimiyle ve diğer resmi yetkililerle görüşmeler yapıldı.

Abhazya Dışişleri Bakanı, Afrika bölgesi, Latin Amerika, Asya-Pasifik bölgesi, Orta Doğu ve Türkiye ülkeleri ile bağlantılarını genişletiyor. Bu bağlamda, faaliyet koordinasyonlarının Dışişleri Bakanlığının fonksiyonel ve kadrolu iş optimizasyonunun, verimliliğin arttırılması için özel olarak kurulmuş bölgesel birimlere yüklenen Abhazya Dışişleri Bakanlığı Temsilcilerinin ve bu ülkelerdeki saygıdeğer konsolosların ağı artıyor. Bu birimler, ilgili bölgelerde toplumsal siyasi durumunun günlük izlenmesini gerçekleştiriyor, Abhazya Cumhuriyetinin yabancı ülkelerle resmi ve gayri resmi ilişkilerinin düzelmesine yardımcı oluyorlar, Abhazya Cumhuriyetinin bölge ülkelerine ilişkin analitik materyal ve öneriler hazırlıyorlar.

Sayın basın mensupları!

Dışişleri Bakanlığının diğer önemli konusu ise, son zamanlarda önemli ölçüde artan işin veri bileşeni olmuştur. Bu, Abhazya Cumhuriyetinin pozitif dış politika imajının ilerlemesinin ve Abhazya Dış İşleri Bakanlığı faaliyetinin ülke içinde ve ülke dışında daha kaliteli aydınlatma ihtiyacı ile bağlantılıdır.
Saygıdeğer dostlarım!

Genel olarak, Abhazya Cumhuriyetinin dış politika konularının belirtme ve gerçekleştirme verimliliği açısından, Yönetim işlerinin organizasyonunda pozitif ve dinamik eğilimleri belirtebiliriz. Abhazya Dışişleri Bakanlığı, Abhazya egemenliğinin sağlam güvenlik garantisinin sağlanmasına ve güçlendirilmesine yönelen Abhazya Cumhuriyetinin temel dış politika hedeflerinin ulaşılmasına ilişkin diplomatik çabaları destekleyen bilgi etki alanını genişleterek Abhazya Cumhuriyeti prensip çıkarlarına uyacaktır.

Değerli dostlar, sayın basın mensupları!

Şimdi 21. yüzyılda, umarım Abhazya ve Türkiye halkı arasında yeni ilişki dönemi başlar. Biz - yakın komşular, bizi sadece Karadeniz ayırıyor. Biz bir birimizi iyi tanımalıyız, bizim iş alanında, en çok inşaat alanında, tarımcılık ve turizm alanında, kültürel değişim, eğitim ve spor alanında büyük umutlarımız var. Bizi, Türkiye Cumhuriyetinde bulunan Türkiye vatandaşları olan - Abhaz, Çerkes, Ubıh kardeşlerimizin sayısız diasporası bağlıyor. Ben, Abhaz - Türk ilişkilerinin büyük ve iyi bir geleceği olduğuna eminim.

Halkımızın güçlü dostluk bağlarına olan ilişki için Size bir daha şükranlarımı ifade etmeye ve Size olan yüksek saygımı göstermeme izin verin.

İlginiz için teşekkür ederim!

 

Kaynak: www.abhazhaber.com