Hacımba Gündemdeki Tüm Soruları Yanıtladı (I. Bölüm)

Pazartesi, 01 Eylül 2014 17:43

1 Eylül günü Abhazya Medya Çalışanları Derneği'nde düzenlenen basın konferansına katılan Abhazya Cumhuriyeti Seçilmiş Cumhurbaşkanı Raul Hacımba, gündemdeki tüm sorulara yanıt verdi. Bu uzun konferansta sorulan soruları ve o sorulara Hacımba'nın verdiği yanıtları siz değerli okurlarımız için Altın Post Abhazya Haberleri İnternet Sitesi editörlerinden Anıt Baba (Papba) geniş bir özet biçiminde tercüme etti. Bugün bu tercümenin ilk bölümünü yayınlıyoruz.  Önümüzdeki günlerde devamını da yayınlayacağız. Konferansla ilgili daha detaylı bilgi için en alttaki linki tıklayabilirsiniz.

Rusya ile imzalanacak yeni anlaşma

Moskova'da (Putin'le görüşmesinde) bahsi geçen yeni sözleşme ile ilgili Abhaz kamuoyunda ve sosyal ağlarda yoğun bir tartışma devam ettiğini belirten Nujnaya Gazeta editörü İzida Çania, Hacımba'ya bu yeni anlaşmanın detaylarını, eskisinden farklılıklarını ve ortada mevcut taslak bir metin olup olmadığını sordu. Hacımba kendisinin de internette kendisi tarafından imzalanmış bir belgeye dair bir çok şey okuduğunu ama bu aşamada (daha yemin bile etmemişken) onun tarafından bir belgenin imzalanmasının söz konusu olmadığını fakat Abhaz tarafınca hazırlanan bir öneri metninin sunulduğunu, buna Rus tarafınca karşı bir öneri metni ile cevap verildiğini, bu iki metnin ortaklaştırılacağını, Abhazya'nın güvenliğini açık olarak garanti eden bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu, bazılarının dediği gibi Abhaz Savunma Bakanlığı'nın lağvedilip RF Savunma Bakanlığına kaılması gibi şeylerin söz konusu olmadığını, Abhazya'nın tüm kurumlarının ülkenin güvenliğini tam olarak sağlayacak biçimde çalışmaya devam edeceğini söyledi. Hacımba bu anlaşmanın yıl sonuna kadar imzalanacağını düşündüğünü ama bu tarihe kadar gerek Meclis düzeyinde gerekse de kamu platformlarında bu konuda tartışılacak çok fazla husus olduğunu sözlerine ekledi.

Yatırımlar sosyal altyapı yerine reel ekonomiye mi yönlenrilecek

ITAR-TASS Ajansı muhabiri Angela Kuçuberiya'nın Abhazya'nın sosyo-ekonomik gelişme için yatırım programında değişiklik yapılıp, önceliğin reel ekonomiye yapılacak yatırımlara mı kaydırılacağı sorusu üzerine Hacımba bu yönde bir niyetleri olduğunu sıklıkla dillendirdiklerini ve Rus tarafının da bu yaklaşımlarını desteklediğini söyledi.

Eleştirilen sosyal projeler yarım mı bırakılacak

Eko Abhazya muhabiri Vitali Şariya'nın önceki yönetim döneminde başlanan ve bitme aşamasına gelen Sohum Stadı ve Tkarçal Yüzme Havuzu gibi Hacımba'nın gereksiz bulduğu projelerin akıbetinin ne olacağı sorusuna Raul Hacımba, bu projelere muazzam kaynaklar akıtıldığı için bu konu üzerinde tartışmaya ihtiyaç olduğunu ama yapılan hiçbir şeyin tahrip edilmesinden yana olmadığını, bu nedenle bitme noktasına gelen bu tür projelerin tamamlanabileceğini düşündüğü yönünde yanıt verdi.

Sohum şehrinin bakımsız hali

Akva Sohum Gazetesi'nden 2500 yıllık tarihi olan Sohum şehrine ne zaman gereken ilgi ve özenin gösterileceği sorusuna cevaben Hacımba, yakın tarihte  tüm şehri boydan boya gezdiğini ve durumun içler acısı olduğunu tespit ettiğini, başkenti bırakıp bir yere gidecek hallerinin olmadığını, bu gerçekliğin tüm vatandaşlar ve yetkililer tarafından anlaşılması gerektiğini, değişime (konuya gereken duyarlılığı göstermeyen) kamu görevlilerinden başlayacaklarını söyledi.

Hacımba'nın Rus Sınırının Açılacağı vaadi ve "sınırın açılması" sözüyle neyi kast ettiği

Abhaz Radyosu'ndan Oksana Trapş'ın Rusya ile yapılacağı söylenen anlaşmanın Rusya-Abhazya sınırının açılmasını da kapsayıp kapsamadığı sorusu üzerine Hacımba, kampanya boyunca bu görüşü savunduğunu ve Rus tarafının da bu yaklaşımı desteklediğini, söz konusu sınır açılmadan Abhazya'nın ekonomik gelişiminin güç olacağını söyledi. Bu cevap üzerine söz alan Nujnaya Gazete Editörü İzida Çania, Hacımba'ya Rus sınırının açılması söylemi ile tam olarak neyi kast ettiğini sordu. Bunun üzerine Hacımba Avrupa ülkeleri arasındaki sınırlarda sınır muhafızları ve gümrük kapıları olmadığını, kendisinin de Rusya-Abhazya sınırında bu tür bir durumu istediğini yoksa resmi sınırın iptal edileceği bir durumun söz konusu olmadığını, çeşitli olası kanun ihlallerini engellemek için başka türlü mekanizmalar kurulacağını ama insanlar için ekonomik ve diğer ilişkiler bağlamında hareket serbestisi sağlayacak bir açıklıktan yana olduklarını belirtti.

Gürcistan sınırına nasıl bir düzen gelecek

Abaza Tv'den Svetlana Corsaya'nın Abhazya-Gürcistan sınırındaki sorunların nasıl çözüleceği ve bu sınıra nasıl bir düzen getirileceği sorusu üzerine Hacımba Abhazya-Rusya sınırında bir tane kontrol noktası varken, Abhazya-Gürcistan sınırında bu sayının beş adet olduğunu, buna karşılık veriler karşılaştırıldığında Rus sınırından gelen gelir Abhazya'nın önemli bir bütçe kaynağını oluştururken, Gürcistan sınırının kaçakçılık nedeni ile bir gelir getirmediğini bu durumu düzeltecek şekilde Gürcistan sınırının teçhizatlandırılması gerektiğini söyledi.

Basın konferansında Hacımba'ya sorulan sorular ve bu sorulara onun verdiği yanıtları yayınlamaya devam edeceğiz.

 

Kaynak: http://apsnypress.info/news/12975.html