“2025 Yılına Kadar Stratejik Sosyo-Ekonomik Kalkınma Planı" Projesinin İlk Bölüm Sunumu Bakanlar Kurulu’nda Yapıldı

Pazartesi, 02 Şubat 2015 09:35

 

Abhazya Cumhuriyeti Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) tarafından Bakanlar Kurulu talebiyle hazırlanmakta olan "2025 Yılına Kadar Stratejik Sosyo-Ekonomik Kalkınma Planı" Projesinin tamamlanan ilk bölümü verileri devlet ve il yöneticileri, akademisyenler ve uzmanların katıldığı bir toplantıda sunuldu.

Açılış konusmasında Abhazya'nın pazar ekonomisine geçişinin sağlanamadığına dikkat çeken Başbakan Beslan Butba, bu yönde ilerlemek için önemli bir unsur olan stratejik plan hazırlama projesinin, yaratıcı ve alanında uzman bir ekibe verildiğini belirtti. Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı ve proje yöneticisi Oleg Damenya, açılış konuşmasında şunları belirtti:

"Abhazya’nın sosyo-ekonomik kalkınmayı bir devlet programı olarak geliştirmesi gerekliliği savaş ve bağımsız Abhaz devletinin kuruluşunun hemen ardından ortaya çıktı. Ama savaş sonrası yıkım içinde, uluslararası ambargo sürecinde ve Gürcistan’dan sürekli gelen askeri tehditler altında bu konuda düşünmek zordu. Ancak 2008 yılındaki tanınmanın ardından, ülkenin bir devlet kalkınma programı oluşturması için bir imkan oluştu. Devletimiz uzun yıllardır sadece bize sunulan "Kapsamlı Planın" uygulanması yönünde bir işleyişte bulundu.

Mevcut sosyal durumun ve kriterlerin belirlenmesinden önce ülkenin durumunu değerlendirmek ve gelecek için senaryolar oluşturmak zordur. Toplumun konsolide görüşü olmaması bizim için artık sorunların çözümünde önemli bir engel haline gelmiştir. Ama şimdi karşılaştığımız zorlukları aşmak için şimdiye kadar neden başarısız olduğumuzu tartışma zamanı değil. Bana göre çok daha önemlisi, içinde bulunduğumuz durumdan çıkmak için ne yapmamız gerektiğini düşünme zamanıdır."

Projenin ilk aşaması iki bölümden oluşuyor. Abhazya'nın mevcut durumunun tespiti için, 2004-2013 yıllarına ait ülke ve bölgeler düzeyinde mevcut tüm sosyal ve ekonomik verilerin derlenerek analiz edilmesini içeren birinci bölümde, SAM Ekonomi bölümü araştırmacıları Şat-ipa Hatuna, Tsuşba Amra, Bgajba Andrey ve Mirtshulava Ilona önderliğinde, Abhaz Devlet Üniversitesi, bazı bakanlıklar, devlet kurumlarında çalışan ekonomistler ve uzmanlar görev alıyor. Mevcut veriler dokuz başlık altında analiz edildi: Çevre ve doğal kaynak potansiyeli, dönüşüm süreci, temel ekonomik göstergeler, iş gücü kapasitesi, son on yılda kalkınan alanlar, yatırım iklimi, bölgesel kalkınma, yasal düzenlemeler, sosyo-ekonomik avantajlar ve sınırlar.

Projenin ikinci bölümü ise ülke genelinde tüm bölgelerde kentsel alanda ve seçilmiş kırsal alanlarda 1618 vatandaş ile yapılmış olan Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Araştırmasının ön sonuçlarından oluşuyordu. Yirmibeş sorudan oluşan anketin ayrıca farklı gruplara yönelik beş ek anketi bulunuyordu. Bunların hedef kitleleri şu gruplardı: Yatırımcılar, tarımsal üretimle uğraşanlar, Gal bölgesinde yaşayanlar, çocuk doğurma yaşındaki kadınlar ve etnik Abhazlar (Abhaz kültürü anketi).  

Anketler SAM çalışanları, akademisyenler ve öğrencilerden oluşan bir grup tarafından gerçekleştirildi. Sunumda bu çalışmanın temel analizlerine yer verildi. 

Kapanış konuşmasında SAM Başkanı Oleg Damenya projenin bundan sonraki aşamasında farklı kurumlardan ve kuruluşlardan başka uzmanların da yer alacağını belirtti. Projenin Mayıs 2015’e kadar tamamlanması planlanıyor. Ayrıca Damenya tartışmak ve proje sonuçlarını değerlendirmek için geniş katılımlı bir "Ekonomik Forum" yapılacağını belirtti.

Kaynak: Cemre Erciyes

 

Aşağıda araştırmanın analisti ve SAM araştırmacısı Dr. Jade Cemre Erciyes tarafından

Altınpost Haber Sitesi için hazırlanan, araştırma katılımcıları ile ilgili bazı grafikleri paylaşıyoruz: