Abhazya'da Yolsuzlukla Mücadelede Sivil Adımlar...

Perşembe, 05 Nisan 2018 16:16

ARSMİRA: Politik Liderlerin Değil Fikirlerin Etrafında Birleşmek İstiyoruz

Son günlerde yolsuzlukla mücadele konusunun sık sık gündeme geldiği Abhazya’da, bu konudaki faaliyetleriyle bilinen sivil inisiyatif grubu ARSMİRA üyeleri bir basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladılar.

Abhazya Basın Emekçileri Sendikası Basın Merkezi’nde yapılan toplantıda grup üyeleri, Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi’nin 20. maddesinin Abhazya tarafından imzalanmasını istediklerini söylediler.

Gazetecilerin, Abhazya Parlamentosu milletvekillerinin bu isteğe nasıl tepki verdiklerini sormaları üzerine, grup üyelerinden Astamur Kakalia şunları söyledi:

“Abhazya parlamenterleri tarafından kabul edilen Yolsuzlukla Mücadele Yasası’nın uygulamaya konması için beş yıldan fazla sğredir mücadele ediyoruz. Bu yasa devlet görevlilerinin gelirlerinin kayıt altına alınması ve yasa dışı zenginleşmelerin cezalandırılmasını içeriyor.

Milletvekilleriyle bir toplantı yaptık ve bu yasayla ilgili çalışmaların hızlandırılması yönündeki kararlılığımızı bildirdik. Toplantıda yasada özellikle, Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi'nin 20. maddesinde yer alan ‘yasa dışı zenginleşme’ kavramının yer almasını talep ettik.

Milletvekilleri bize yakın bir zamanda bu değişikliğin olabileceğini söylediler. Tüm milletvekillerimizin bu girişimimizi destekleyeceğinden şüphe etmiyoruz, ancak bazı kişilerin bu değişikliğin onaylamasını engellemeye çalışacaklarını düşünüyoruz..

Bu gözlemlerimizi paylaşmak ve sorunun çözümünü hızlandırmak amacıyla, herkesi mevcut sorun hakkında bilgilendirmek istiyoruz.

İnsanları politik liderlerin etrafında değil, fikirlerin etrafında birleştirmek istiyoruz.

Yolsuzlukla mücadele konulu BM sözleşmesi, gezegenin en parlak hukuki akılları tarafından oluşturuldu. icat edildi, dolayısıyla yeniden yorumlanmasına gerek yok. Abhazya'nın yasal organlarının yeni bir şey yaratması gerekmiyor…”

Basın toplantısında Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi'nin 20. maddesinin özü açıklandı. Buna göre; bir devlet yetkilisinin mevcut varlığını ve yasal gelirini aşan bir kazancı varsa, bu mahkemede cevap vermesi gereken “yasa dışı zenginleşme” kapsamına girer. Mahkemede kaynağı ve yasallığı açıklanamazsa cezai yaptırım gerektirir.

İnisiyatif grubu üyesi Rismag Acincal ise milletvekilleriyle yaptıkları görüşmeye gazetecilerin çağırılmamasını endişeyle karşıladıklarını belirterek; “İnsanların bu inisiyatif grubunun görüşmelerine şüpheyle bakmasını istemediğimiz için, bundan sonra yaptığımız toplantıların açık bir şekilde yapılmasında ısrarcı olacağız” dedi.

Acincal, bazı milletvekillerinin Avrupa Birliği ülkelerinin hepsinin 20. Maddeyi onaylamadığını öne sürdüğünü de söyledi ve “buna karşılık ben de kendilerine bu ülkelerin yasal mevzuatlarında, yolsuzluğu engelleyen bir dizi koruyucu mekanizma olduğunu hatırlattım” dedi.

Arsmira’nın diğer bir üyesi Adgur Lagvilava'ya göre ise Abhazya’da 2015 yılından beri “Yolsuzlukla Mücadele Yasası” var, ancak uygulanmıyor. Güvenlik Konseyi ve Başsavcılık gibi yolsuzlukla mücadele faaliyetlerinde bulunması gereken kuruluşların bu yönde bir herhangi bir çalışmaları yok, herhangi bir ceza davası yok, kanunla belirlenen “Yolsuzlukla Mücadele Uzmanı” kadrosu ise henüz oluşturulmadı bile. Ayrıca kanunda  “yasadışı zenginleştirme” kavramı yer almıyor ve net olmayan, tamamlanmamış kavramlar var. Sonuç olarak bu kanun değiştirilmeli veya yeni bir kanun yapılmalıdır.

Toplantının sonunda Rismag Acincal, önümüzdeki altı ay içinde yolsuzlukla mücadele kanununda “yasadışı zenginleşme” ibaresi yer almazsa, buna engel olan isimleri medya yoluyla yayınlayacaklarını bildirirken, Astamur Kakalia da gelişme sağlanamazsa referandum çalışmaları başlatacaklarını duyurdu.

Kaynak: Apsnypress

Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi’nin 20. Maddesi şöyle:
 
"Haksız Zenginleşme
 
Her Taraf Devlet, anayasasına ve iç hukukunun temel ilkelerine bağlı olarak, kasten işlenmesi halinde, bir kamu görevlisinin mal varlığında meydana gelen ve yasal geliri ile mantıklı bir açıklama getiremediği önemli bir artış olan haksız zenginleşmeyi suç olarak düzenleyen yasal ve diğer gerekli önlemleri almayı değerlendirecektir."